تعمیرات و نصب

مکانیکی در چهارباغ

مکانیکی در چهارباغ ارائه خدماتی همچون: تعمیر اصولی موتور‌های دیزلی و بنزینی تعمیر دستگاه‌های سوخت رسانی موتورهای بنزینی و دیزلی تنظیم موتور تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل تعمیر قفل در و شیشه بالابر تعمیر دستگاه‌های الکتریکی خودروها (باطری سازی ) تعمیر تعلیق و سیستم فرمان   وظایف مکانیک خودرو آزمایش خودرو پس از تعمیرات یافتن […]

تعمیرات و نصب

مکانیکی، صافکاری و نقاشی در رامجین

مکانیکی، صافکاری و نقاشی رامجین   ارائه خدماتی همچون: تعمیر اصولی موتور‌های دیزلی و بنزینی تعمیر دستگاه‌های سوخت رسانی موتورهای بنزینی و دیزلی تنظیم موتور تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل تعمیر قفل در و شیشه بالابر تعمیر دستگاه‌های الکتریکی خودروها (باطری سازی ) تعمیر تعلیق و سیستم فرمان   وظایف مکانیک خودرو آزمایش خودرو پس […]

مکانیک خودرو در رامجین

مکانیک خودرو در رامجین ارائه خدمات مکانیک خودرو در رامجین شماره تماس: برخی از کارهایی را که تعمیرکار خودرو مکانیک انجام می دهد عبارتند از : تعمیر اساسی موتور‌های بنزینی و دیزلی تنظیم موتور تعمیر تعلیق و سیستم فرمان تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل تعمیر قفل در و شیشه بالابر تعمیر دستگاه‌های الکتریکی خودروها (باطری […]