مکانیکی در چهارباغ

مکانیکی در چهارباغ ارائه خدماتی همچون: تعمیر اصولی موتور‌های دیزلی و بنزینی تعمیر دستگاه‌های سوخت رسانی موتورهای بنزینی و دیزلی تنظیم موتور تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل تعمیر قفل در و شیشه بالابر تعمیر دستگاه‌های الکتریکی خودروها (باطری سازی ) تعمیر تعلیق و سیستم فرمان   وظایف مکانیک خودرو آزمایش خودرو پس از تعمیرات یافتن …
ادامه ی نوشته مکانیکی در چهارباغ

مکانیکی، صافکاری و نقاشی در رامجین

مکانیکی، صافکاری و نقاشی رامجین   ارائه خدماتی همچون: تعمیر اصولی موتور‌های دیزلی و بنزینی تعمیر دستگاه‌های سوخت رسانی موتورهای بنزینی و دیزلی تنظیم موتور تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل تعمیر قفل در و شیشه بالابر تعمیر دستگاه‌های الکتریکی خودروها (باطری سازی ) تعمیر تعلیق و سیستم فرمان   وظایف مکانیک خودرو آزمایش خودرو پس …
ادامه ی نوشته مکانیکی، صافکاری و نقاشی در رامجین